T.J. Sokol Řečany nad Labem

T.J. Sokol Řečany nad Labem Vás vítá na webových stránkách.

Tělocvičná jednota Sokol Řečany nad Labem je pobočným spolkem České obce sokolské, která je nejstarším dobrovolným, demokratickým, nezávislým a nepolitickým spolkem, sdružujícím své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.


Sídlo T.J. Sokol Řečany nad Labem:
Jiráskova 207, Řečany nad Labem, 533 13
+420 737 329 974
ivan.kalousek@sokolrecany.cz
www.sokolrecany.cz